Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Plandag 1 og 2, 08.09.2022-10.09.2022, Storsamling i Kanvas.

Desember 2022

13.

Luciafeiring

16.

Nissefest

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

Februar 2023

2.

Foreldremøte kl. 18.00

Mars 2023

3.

Fargefest/Karneval i barnehagen

April 2023

5.-10.

Påske. Stengt onsdag før skjærtorsdag.

Mai 2023

16.

Feiring av nasjonaldagen i barnehagen med foreldre

19.

Planleggingsdag 3

Juni 2023

16.

Sommerfest i barnehagen med foreldre

Juli 2023

10.-29.

Barnehagen sommerstengt

August 2023

14.

Planleggingsdag